Nuart introduserer i år et nytt begrep, «post-gatekunst». Begrepet tar vi i bruk for å beskrive kunstverk, kunstnere og events som er påvirket av strategier, former og tema som utforskes i gatekunsten, men som ikke kan kalles gatekunst eller gatekunstnere per se. Begrepet kan også brukes for å beskrive den nye generasjonen av mer studiobaserte gatekunstnere. Kunstnere som har en bredere interesse og kunnskap om kunstfeltet, og som på en eller annen måte overskrider gatekunsten.

Er post-gatekunst et presist begrep for å beskrive utviklingen, og bør det omfavnes av kulturen? Eller er det et rotete og frekt forsøk på å lage en pakke av noe som ikke verken trenger eller kan pakkes sammen? Bør begrepet heller kastes på den historiske skraphaugen denne minneverdige kvelden?

Du bestemmer!

IN ENGLISH:

21:30 Fight Club: Making History with ‘Post-Street Art’

Location: KÅKÅ, Valberget 3

This year’s Nuart Festival exhibition introduces, for the first time, the term ‘Post-Street Art’. This expression has been adopted to describe artworks, artists and events that are «informed by» and «aware of» the strategies, forms and themes explored by Street Art but which couldn’t rightly be regarded as ‘Street Art’ or ‘Street Artists’ per se. The term could also be used to describe a new breed of studio practice-based street artist, whose interest in and knowledge of the contemporary art world often far supplants that of an engagement with the street.

Is ‘Post-Street Art’ a useful term to describe these developments and should it be embraced by the culture? Or is it a messy attempt to package something that doesn’t need packaging and should be consigned to history on this momentous evening? You the audience decide.

Tid: 8. september 2016 21:30

Sted: Sting nere

Arrangør: Fight Club

Gratis inngang

Share This