Siden høsten 2014 har Sting Nere vært kåkå kverulantkatedralens sitt faste tilholdssted.

kåkå kverulantkatedralen er et frittstående cafébasert litteraturhus der døren er høy og porten vid!

Vårt mål er å bidra til å skape og styrke offentligheten – lokalt og nasjonalt. Gjennom arrangement og debatter ønsker vi å skape engasjement for samfunnsspørsmål, kunstneriske uttrykk og kulturelle dilemma. Vårt perspektiv er folkelig allmennkulturelt, men vi skal også vektlegge formidling av ny og aktuell kunnskap, med deltagere som har noe å tilføre folket og offentligheten.

kåkå skal være en viktig møteplass. Det handler om å bevare og pleie den gode samtalen, om å synliggjøre uenighetsfellesskapet som fysisk størrelse, som noe annet enn underholdning via sosial medier og via skjermer. Vi lager program som kombinerer lokale og nasjonale deltagere rundt lokale og nasjonale/internasjonale/universelle tema.

Se Kåkå eller deres Facebook-side for mer informasjon

Share This