Torsdag 6 okt kl 19.00 handler det om: «Valget i USA! Hva betyr det for oss? Hva vil skje om Trump vinner? Hva vil skje om Clinton vinner?».

Innleder er Frank Rossavik.
Andre deltagere blir overbeviste Trump- og Clinton-tilhengere samt Harald Espedal (styreleder i Lyse, USA-kjenner).
Ordstyrer: Torunn Egge Roux.

 

NESTE POLITISK BAR:

Torsdag 3 nov kl 19.00 handler det om: «Budsjettdebatt 2016 i Stavanger kommune – what’s going on?»

Innleder er Christian Wedler, Frp, leder for finansutvalget.
Deltagere: Opposisjonen ved Kari Nessa Nordtun (AP) og Eirik Faret Sakariassen (SV) samt Utdanningsforbundets Merethe Handegaard-Scheie og Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede.
Ordstyrer: Torunn Egge Roux

Tid: 6. oktober 2016 19:00

Sted: Sting nere

Arrangør: kåkå

Pris: 100, 50 for studenter

Share This