«Partistrukturene og nominasjonsprosessene – er de blitt udemokratiske?». Innleder Jan Arild Snoen (kommentator på Minervanett og i Aftenposten). 

Politisk bar starter opp igjen onsdag 7. september kl 19.00 med fokus på politisk kultur og de politiske partiene anno 2016. Er nominasjonsprosessene i partiene etter hvert mer å ligne med føydale prosesser, lukka for alle medborgere og de fleste partifeller? Virker ikke det representative demokratiet godt nok lenger, er det blitt for langt mellom medborgeren og de partipolitikerne som representerer stemmeseddelen hennes i det politiske systemet? Hvorfor meldte den liberale fritenkeren Jan Arild Snoen (bildet) seg ut av partiet Høyre forleden? Og hvordan er egentlig ståa i Stavanger? 

Innleder: Blogger og spaltist Jan Arild Snoen, som bl.a. skriver for Minervanett og Aftenposten. I våres skrev han følgende artikkel om viktig personlig politisk veivalg: http://www.minervanett.no/pa-tide-a-si-farvel/  

Deltagere er Sveinung Rotevatn (Stortingspolitiker V), Olaug Bollestad (Stortingspolitiker Krf) og Cecilie Bjelland (gruppeleder Stavanger AP, Arbeiderpartiets sentralstyre), bl.a. 

Ordstyrer er som vanlig Torunn Egge Roux (frilanser med fortid som journalist i Aftenbladet).

Vær velkommen til høstens første «Politisk bar»! 

Tid: 7. september 2016 19:00

Sted: Sting nere

Arrangør: kåkå

Pris: 100, 50 for studenter

Share This