Verdikommisjonen har siden oppstarten valgt å bruke kåkå kverulantkatedralen som sin arena. Kommisjonen består av en rekke lokale personligheter, med Tora Aasland (bildet) som leder. Høsten 2016 byr Verdikommisjonen på følgende arrangement:

10 sept 14.00 under «Stavangeruka» – «Hva er framtidas Stavangeridentitet? Hvem er siddisen i 2030?»

12. nov 14.00, etter valget i USA: «Verdikommisjonen om valgresultatet i USA og betydningen for Norge, norsk politikk og norske interesser». Innleder er Hans Olav Lahlum, forfatter, historiker og ekspert på det meste (om det ikke kommer en VM-kamp i sjakk i veien).

Tid: 10. september 2016 14:00

Sted: Sting nere

Arrangør: kåkå

Pris: Kommer

Share This